Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sici

Gmina Sicienko

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Data utworzenia: 2019-12-30T11:01:20.857

Data publikacji: 2019-12-30T11:14:14.69

Nazwa zamawiającego: Gmina Sicienko

Ulica: Mrotecka

Numer domu: 9

Numer mieszkania:

REGON: 54702300000000

Miejscowość: Sicienko

Kod pocztowy: 86-014

Państwo: Polska

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: 052 55 41 223, 0-52 58 70 755

Fax: 525 870 407

E-mail: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

Biuletyn: 510282415-N-2019

Pozycja: 510282415-N-2019

Strona WWW: www.bip.sicienko.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 621048-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Numer referencyjny: 271.69.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku, gm. Sicienko województwo kujawsko-pomorskie”. Przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia obejmuje dwa zadania: A. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na sanitariaty. W miejscu obecnego pomieszczenia biurowego zaprojektowano dwa pomieszczenia sanitarne, niebędące pomieszczeniami ogólnodostępnymi. Zakres robót obejmuje w szczególności: • wybicie otworu o rozpiętości 1,0 m w istniejącej ścianie działowej, • demontaż drzwi w istniejącym otworze i zmiana na drzwi z kratką nawiewną, • osadzenie drzwi z kratką nawiewną w nowych otworach, • demontaż paneli podłogowych, • wykonanie nowych ścianek działowych z płyty kartonowo-gipsowej wodoodpornej zamontowanej na profilach stalowych, • przebudowa instalacji elektrycznej i wod-kan, • wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego, • wykonanie dwóch kanałów wentylacyjnych, • ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce po uprzednim wzmocnieniu podłoża, • Montaż drzwi akustycznych wraz z ościeżnicą, • Wymiana podłogi w pomieszczeni oznaczonym nr 2.06 (rys. nr 1). Nową podłogę należy wykonać z deski barlineckiej (Prosimy nie sugerować się przedmiarem robót, w którym wskazano panele podłogowe). • Malowanie pomieszczenia oznaczonego nr 2.06 (rys. nr 1). B. Remont pomieszczeń na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Sicienku. Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia biurowego (pomieszczenie oznaczone nr 2 w PFU), kancelarii urzędu (pomieszczenie oznaczone nr 1 w PFU) oraz przebudowa w niezbędnym zakresie sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Sicienku. Zakres robót obejmuje w szczególności: - Pomieszczenie biurowe – pomieszczenie oznaczone nr 2 w PFU: • wykonanie przejścia instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz komputerowej pod posadzką z wypuszczeniem kabli ponad podłogę na wysokość min. 1,5m, • przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania –przesunięcie grzejnika o 20 cm w celu dopasowania umiejscowienia grzejnika do istniejącego okna, • wymiana istniejących grzejników na nowe o wysokich walorach estetycznych i zbliżonych parametrach grzewczych – 2 sztuki, • demontaż istniejących opraw świetlnych (7 sztuk) wbudowanych w konstrukcje sufitu podwieszanego na nowe – rastrowe typu LED do pomieszczeń biurowych, • roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp, • rozbiórka istniejących plastikowych kanałów instalacyjnych wraz ze schowaniem złączy tych instalacji w podtynkowych puszkach, - Pomieszczenie kancelarii – pomieszczenie oznaczone nr 1w PFU: • roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej podłogi z paneli podłogowych, • wykonanie przejścia instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz komputerowej pod posadzką z wypuszczeniem kabli ponad podłogę na wysokość min. 1,5m, • roboty towarzyszące przy wykonywaniu instalacji tj: przebicia, bruzdy, rury osłonowe, obudowy itp, • demontaż płyt drewnianych zabezpieczających ściany przed zarysowaniem, • wymiana istniejących grzejników na nowe o wysokich walorach estetycznych i zbliżonych (do obecnych) parametrach grzewczych – 2 sztuki, • wykonanie zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych wraz z montażem drzwiczek rewizyjnych, • demontaż istniejącego czujnika od alarmu i ponowne zamontowanie 15 cm niżej w celu montażu sufitu podwieszanego, • montaż sufitu podwieszanego kasetonowego wraz z 7 punktami świetlnymi wbudowanymi w konstrukcje sufitu podwieszanego – należy zamontować oprawy rastrowe typu LED do pomieszczeń biurowych, • demontaż istniejących kratek wentylacyjnych ściennych, wraz z wymianą na nowe z ewentualnym obniżeniem otworów wynikającym z konieczności montażu sufitu podwieszanego – 2 sztuki, • rozbiórka istniejących kanałów instalacyjnych z tworzywa sztucznego wraz ze schowaniem złączy tych instalacji w podtynkowych puszkach, • rozbiórka starych ościeżnic drzwiowych, • montaż drzwi wraz z listwami progowymi (drzwi i listwy o wysokich walorach estetycznych) – drzwi muszą być podobne pod względem kształtu, koloru i okuć do istniejącej stolarki drzwiowej zamontowanej na piętrze budynku – 2 sztuki, • montaż podłogi z płytek ceramicznych o podwyższonej odporności na ścieranie wraz z cokołem przypodłogowym z płytek ceramicznych, • drobne naprawy tynkarskie wynikające z normalnego użytkowania pomieszczenia, • gruntowanie podłoża ścian wraz z jego dwukrotnym malowaniem farbą przeznaczoną do malowania pomieszczeń biurowych, - Remont w zakresie sieci teleinformatycznej: • Demontaż okablowania teleinformatycznego, • Montaż nowej instalacji teleinformatycznej – ułożenie nowego okablowania telefonicznego (2x0,12 mm) i sieciowego kat. 5E UTP min. 24 AWG wraz z podłączeniem do istniejących instalacji, • demontaż szaf teleinformatycznych – 2 sztuk, • montaż nowej szafy teleinformatycznej w nowym miejscu wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, • przebudowa istniejącego okablowania strukturalnego sieci telefonicznej i komputerowej poprzez przedłużenie istniejącej instalacji strukturalnej za pomocą trwałych łączników przewodów, • montaż szafek rewizyjnych o wysokich walorach estetycznych wraz z podłączeniem do istniejących instalacji (szafki z drzwiczkami rewizyjnymi ) – 2 sztuki, • terminowanie i opisanie nowej instalacji pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie gniazd sieciowych i telefonicznych, Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 2. Wszystkie powyższe elementy należy wykonać w ilościach i technologii zgodnych z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (Projekt budowlany dla zadania A i Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania B). Określone w dokumentacji typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w sposób gwarantujący ciągłość pracy Urzędu Gminy w Sicienku. Należy uwzględnić możliwość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy

CPN główny przedmiot: 45400000-1Sicienko Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.