Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Naprawy i usuwanie awarii w zakresie rob

Zarząd Zasobu Komunalnego

Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK.

Data utworzenia: 2019-12-30T14:54:22.527

Data publikacji: 2019-12-30T15:03:55.38

Nazwa zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego

Ulica: Św. Elżbiety

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

REGON: 93267144800000

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy:

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 071 7778400

Fax: 071 7777506

E-mail: zp@zzk.wroc.pl

Biuletyn: 510283055-N-2019

Pozycja: 510283055-N-2019

Strona WWW: bip.zzk.wroc.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 627913-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK.

Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/196/19

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zakres zamówienia obejmuje: bieżące naprawy (konserwacje), usuwanie awarii wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych (także w lokalach w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław, zarządzanym przez Zamawiającego. Zamawiający w celu usprawnienia zarządzania zasobem Gminy Wrocław podzielił go na rejony, przedmiot zamówienia winien być realizowany przede wszystkim w rejonach: A, B i R. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na jedno lub dwa zadania: ZADANIE nr 1 - Rejony A i B. We wskazanych rejonach znajduje się: 141 budynków stanowiących własność Gminy, a w nich 805 lokali mieszkalnych i 264 lokale użytkowe oraz 867 budynków wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada 2038 lokali mieszkalnych i 306 lokali użytkowych, a także 132 garaże gminne oraz 99 wnętrz międzyblokowych o łącznej powierzchni 230 141 m2 ZADANIE nr 2 – Rejon R. We wskazanym rejonie znajduje się: 378 budynków stanowiących własność Gminy, a w nich 1988 lokale mieszkalne i 124 lokale użytkowe oraz 243 budynków wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada 899 lokali mieszkalnych i 87 lokale użytkowe, a także 81 garaży gminnych oraz 132 wnętrz międzyblokowych o łącznej powierzchni 617 768 m2. 5. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje: 1) szacunkową ilość roboczogodzin: ZADANIE nr 1: 27 500 rg, ZADANIE nr 2: 34 000 rg, 2) szacunkową wartość brutto materiałów: ZADANIE nr 1: 1 598 000 zł, ZADANIE nr 2: 1 700 000 zł.

CPN główny przedmiot: 45453000-7Wrocław Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.