Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Poprawa efektywności energetycznej obiek

Zarząd Powiatu Legnickiego

Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.

Data utworzenia: 2020-01-24T14:24:52.573

Data publikacji: 2020-01-24T14:44:24.517

Nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu Legnickiego

Ulica: Plac Słowiański

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 39064720000000

Miejscowość: Legnica

Kod pocztowy: 59-220

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 767 243 560

Fax: 767 243 406

E-mail: amin@starostwo.legnica.pl

Biuletyn: 510014794-N-2020

Pozycja: 510014794-N-2020

Strona WWW: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 635293-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów DPS „Prząśnik” w Brenniku. Część pierwsza dotycząca budynków A i B.

Numer referencyjny: RZ.272.1.14.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Zamówienie obejmuje: 1) Roboty budowlane polegające na: a) przebudowie systemu grzewczego (montaż m.in. pomp ciepła glikol-woda z wymiennikiem gruntowym) oraz przebudowie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynkach A i B etap I realizacji, b) termomodernizacji i wymianie stolarki okiennej w budynku B etap II realizacji; 2) Zakres rzeczowy zamówienia określają: -dokumentacja projektowa, -opis przedmiotu zamówienia wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Roboty budowlane obejmują pełny zakres robót budowlano-montażowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym branży: a) sanitarnej, w szczególności w zakresie demontażu starej i budowy nowej sieci c.o. i c.w.u. łączącej bud. A i B, demontażu starej i budowy nowej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach A i B, budowy sieci ciepłowniczej pompy ciepła, wykonania dolnego źródła ciepła (tj. odwiertów wraz z wszystkimi koniecznymi formalnościami, instalacji sond gruntowych i przyłączy do pompy ciepła), montażu urządzeń centrali cieplnej, w tym pompy ciepła, zasobników pojemnościowych, pomp obiegowych i cyrkulacyjnych oraz pozostałej armatury centrali cieplnej, b) elektrycznej, w szczególności w zakresie wymiany, zgodnie z projektem, tablic rozdzielczych w budynku A i wykonania nowych instalacji elektrycznych dla potrzeb centrali cieplnej w tym podłączenia i rozruchu automatyki sterowniczej centrali, c) konstrukcyjno-budowlanej, w szczególności robót rozbiórkowych i budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń w budynku A dla potrzeb centrali cieplnej, robót termomodernizacyjnych i dekarskich związanych z dociepleniem stropu i połaci dachowej budynku B, wymiany stolarki okiennej w budynku B oraz robót wykończeniowych pomieszczeń po realizacji robót instalacyjnych, w tym odtworzeniowych w zakresie okładzin z płyt G-K, okładzin z płytek ceramicznych i robót malarskich w budynkach A i B, d) drogowej w zakresie robót związanych z rozbiórką istniejących nawierzchni i robót odtworzeniowych dróg wewnętrznych i parkingu po robotach związanych z wykonaniem odwiertów pod sondy gruntowe i montażu sieci oraz urządzeń, e) innych branż w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Legnica Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.