Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Projekt i budowa ulic Sienkiewicza i Ko

Gmina Chęciny

Projekt i budowa ulic: Sienkiewicza i Kościuszki w Chęcinach i drogi na dz. 696, 694 w m. Polichno

Data utworzenia: 2019-12-30T09:42:01.65

Data publikacji: 2019-12-30T11:35:56.74

Nazwa zamawiającego: Gmina Chęciny

Ulica: Pl. 2 Czerwca

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

REGON: 52766400000000

Miejscowość: Chęciny

Kod pocztowy: 26-060

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 413 151 006

Fax: 413 151 085

E-mail: inwestycje@checiny.pl

Biuletyn: 510282485-N-2019

Pozycja: 510282485-N-2019

Strona WWW: www.checiny.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 624606-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Projekt i budowa ulic: Sienkiewicza i Kościuszki w Chęcinach i drogi na dz. 696, 694 w m. Polichno

Numer referencyjny: ZP-IX.271.18.2019.PN

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest Projekt i budowa ulic: Sienkiewicza i Kościuszki w Chęcinach i drogi na dz. 696, 694 w m. Polichno. Zadanie częściowe nr: 1 Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny. W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych – ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz ze wstępnym podziałem około 7 działek przyległych do działek drogowych (ZRID). Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad przedsięwzięcie pn.: "Projekt i Budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny” o długości 1,446 km. Inwestycja dotyczyć będzie budowy ulic gminnych klasy D (dojazdowej) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowych usytuowanego wzdłuż ul. H. Sienkiewicza przy krawędzi jezdni oraz chodnika przy krawędzi ul. T. Kościuszki . W zakres inwestycji wchodzi również budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego i innych urządzeń drogowych (zjazdy do posesji). Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PFU i koncepcją Planu Zagospodarowania Terenu dla budowy dróg gminnych i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Odcinki dróg gminnych, które podlegają budowie przebiegają w pasie własności dróg gminnych wraz z działkami, które po wstępnym zatwierdzonym podziale stanowić będą pas drogowy. Powyższe drogi (ulice) posiadają następujące szerokości pasa drogowego : ul. H. Sienkiewicza -12,00 m ul. T. Kościuszki -10,00 m Długość przewidzianych do budowy odcinków dróg (ulic) to około 1,446 km . Zakres planowanej inwestycji obejmuje: -Budowę dróg gminnych w przebiegu zgodnym z Planem Zagospodarowania Terenu - Przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, - Budowę nowych nawierzchni dróg gminnych, - Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m przy krawędzi ulicy H. Sienkiewicza po stronie lewej - Budowę chodnika o szerokości 2,0 m przy krawędzi ulicy H. Sienkiewicza po stronie prawej - Budowę chodnika obustronnego o szerokości 2,0 m przy krawędzi ulicy T. Kościuszki - przebudowę/rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi (drogą wojewódzką nr 762, i drogą gminną -ul. Zelejowa), - Budowę zjazdów indywidualnych do posesji w ilości 33 szt. w ciągu ul. H. Sienkiewicza, - Budowę zjazdów publicznych w ilości 4 szt. w ciągu ul. H. Sienkiewicza, - Budowę zjazdów indywidualnych do posesji w ilości 41 szt. w ciągu ul. T. Kościuszki, - Budowę zjazdów publicznych w ilości 1 szt. w ciągu ul. T. Kościuszki, - Budowę odwodnienia drogowego tj. kanalizacji deszczowej, - Budowę oświetlenia ulicznego, - Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wciągu obu ulic. Zadanie częściowe nr: 2 Projekt i rozbudowa drogi na działkach 696 i 694 w miejscowości Polichno, gmina Chęciny”. W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno wraz ze wstępnym podziałem około 40 działek przyległych do działek drogowych (ZRID). Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad przedsięwzięcie pn. : "Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno”, gmina Chęciny o długości 1,50 km . Inwestycja dotyczyć będzie budowy drogi gminnej klasy D (dojazdowej) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m usytuowanego wzdłuż prawej krawędzi jezdni. W zakres inwestycji wchodzi również budowa lewostronnego pobocza o szerokości 1,00 m i ulepszonego kruszywem Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PFU i koncepcją Planu Zagospodarowania Terenu dla budowy drogi gminnej i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Powyższa droga posiada następującą szerokość pasa drogowego : Droga w msc. Polichno - pas drogowy 12,00 m Odcinek drogi gminnej, która podlega rozbudowie przebiega w pasie własności drogi gminnej wraz z działkami, które po wstępnym zatwierdzonym podziale stanowić będą pas drogowy. Długość przewidzianego do rozbudowy odcinka drogi to około 1,50 km . Zakres planowanej inwestycji obejmuje: - Rozbudowę drogi gminnej w Polichnie w przebiegu zgodnym z Planem Zagospodarowania Terenu - Przebudowę skrzyżowań z drogą publiczną (drogą powiatową nr 0275T) – dwa skrzyżowania, - Budowę nowej nawierzchni drogi gminnej, - Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m przy prawej krawędzi drogi w Polichnie, - Budowę lewostronnego pobocza ziemnego ulepszonego kruszywem, - Budowę zjazdów indywidualnych do posesji w ilości 78 szt., - Budowę zjazdów publicznych w ilości 9 szt., - Budowę powierzchniowego odwodnienia drogowego do rowu otwartego, - Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i urządzenia Brd przy szkole ) wciągu drogi w Polichnie.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Chęciny Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.