Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa DP nr 3113Z polegająca na wzm

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

Przebudowa DP nr 3113Z polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni – przejście przez m. Otok

Data utworzenia: 2019-12-30T14:02:33.967

Data publikacji: 2019-12-30T14:11:20.657

Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

Ulica: ul. J. Piłsudskiego 18

Numer domu: 18

Numer mieszkania:

REGON: 81177386900000

Miejscowość: Gryfice

Kod pocztowy: 72-300

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 091 384-20-56

Fax: 913 842 056

E-mail: z_d_p@gryfice.pl

Biuletyn: 510282902-N-2019

Pozycja: 510282902-N-2019

Strona WWW: http://zdp.gryfice.ibip.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 604398-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa DP nr 3113Z polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni – przejście przez m. Otok

Numer referencyjny: ZDP.272/7/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zamówienie obejmuje: Przebudowę DP nr 3113Z polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni – przejście przez m. Otok od km 7+658 do km 8+558 (tj.: odc. o długości 900mb), w technologii niskoemisyjnej (mieszankami mineralno emulsyjnymi na zimno ME oraz mieszankami grysowo-emulsyjnymi), wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ i SST. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Gryfice Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.