Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa DW 160 odc Suchań-Piasecznik

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przebudowa DW 160 odc. Suchań-Piasecznik oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań, ul. Leśna w ciągu DW 160 - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.140.2019.8.3.6, zakończonego umową nr 262/8-3/6/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Data utworzenia: 2019-12-30T11:25:54.43

Data publikacji: 2019-12-30T11:45:44.53

Nazwa zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ulica: ul. Szczecińska

Numer domu: 31

Numer mieszkania:

REGON: 33096113200000

Miejscowość: Koszalin

Kod pocztowy: 75-122

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 94 3427831

Fax: 94 4324328

E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Biuletyn: 510282501-N-2019

Pozycja: 510282501-N-2019

Strona WWW: www.zzdw.koszalin.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia:

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa DW 160 odc. Suchań-Piasecznik oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań, ul. Leśna w ciągu DW 160 - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.140.2019.8.3.6, zakończonego umową nr 262/8-3/6/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Numer referencyjny: ZZDW-6.381.219.2019.6

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 160 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, w zakresie podanym w Wycenionym przedmiarze robót. Postępowanie proponuje się przeprowadzić w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019, poz.1843.), a wszystkie przesłanki uzasadniające możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki zostały spełnione: 1) zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj. droga wojewódzka nr 160, od km 67+080 do km 67+230: a) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA08S – warstwa ścieralna o grubości 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy oraz spoinowaniem taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem b) wykonanie oznakowania poziomego – grubowarstwowego, chemoutwardzalnego c) naprawa poboczy wykonywana mechanicznie – ścinanie gruntu o grubości 10 cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km d) wykonanie koryta o głębokości 15 cm wykonywane w poboczu drogi z odwiezieniem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę e) uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania grub. 10-15 cm;

CPN główny przedmiot: 45233220-7Koszalin Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.