Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarac

Gmina Młynary

„Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”

Data utworzenia: 2019-12-30T10:54:03.863

Data publikacji: 2019-12-30T11:20:47.097

Nazwa zamawiającego: Gmina Młynary

Ulica: ul. Dworcowa

Numer domu: 29

Numer mieszkania:

REGON: 17074813000000

Miejscowość: Młynary

Kod pocztowy: 14-420

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 55 2486082 w. 39

Fax: 552 486 400

E-mail: zamowienia@mlynary.pl

Biuletyn: 510282431-N-2019

Pozycja: 510282431-N-2019

Strona WWW: http://bip.mlynary.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 632356-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”

Numer referencyjny: RG.272.10.2019.MS

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych zlokalizowanych na działkach Nr 136/3, 136/4, 139 położonych w Młynarach, obręb Nr 4. Prace remontowe będą obejmować: - remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych wraz z wymianą krawężników; - regulację wysokości istniejącej studni kanalizacji sanitarnej; - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ponadto wykonanie linii energetycznej o długości 16 m. Zamawiający informuje, że projekt wykonania linii energetycznej jest w trakcie aktualizacji uzgodnienia z ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. Prace ziemne należy wykonać pod nadzorem archeologicznym, na który Gmina uzyska odrębne pozwolenie, o którym mowa w pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2019 roku znak: WUOZ-ELBLAG.5152.545.2019.KM. Koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

CPN główny przedmiot: 45231400-9Młynary Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.