Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w m

Gmina Lelis

„Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński”

Data utworzenia: 2019-12-30T09:38:05.847

Data publikacji: 2019-12-30T09:56:06.987

Nazwa zamawiającego: Gmina Lelis

Ulica: ul. Szkolna

Numer domu: 39

Numer mieszkania:

REGON: 00000000000000

Miejscowość: Lelis

Kod pocztowy: 07-402

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Telefon: 29 746 90 11

Fax: 29 649 90 00

E-mail: info@lelis.ug.gov.pl

Biuletyn: 510282220-N-2019

Pozycja: 510282220-N-2019

Strona WWW: www.bip.lelis.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 623413-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540246910-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński”

Numer referencyjny: DGL.271.6.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiot i zakres zamówienia 1.Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis, woj. mazowieckie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej: tj. dokumentacji projektowej, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu. 3.Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z terenem budowy w celu pełnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowań odnośnie realizacji zamówienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie będzie mogło stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w czasie realizacji robót. 4.Do kosztów należy uwzględnić ustawienie tablicy zgodnie z wymogami Funduszu Dróg Samorządowych. Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, w tym między innymi: 1)koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu, 2)koszt opracowania inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót – 3 egzemplarze, 3)koszt przygotowania dokumentacji powykonawczej – 1 egzemplarze, Ofertę należy przygotować w oparciu o kompletną dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono jakichkolwiek elementów przedmiotu zamówienia należy je skalkulować i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a następnie uwzględnić w ofercie cenowej.

CPN główny przedmiot: 45233000-9Lelis Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.