Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grab

Gmina Zaręby Kościelne

Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00

Data utworzenia: 2019-12-30T12:30:18.34

Data publikacji: 2019-12-30T13:13:37.133

Nazwa zamawiającego: Gmina Zaręby Kościelne

Ulica: ul. Kowalska

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

REGON: 45067012000000

Miejscowość: Zaręby Kościelne

Kod pocztowy: 07-323

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Telefon: 862 706 004

Fax: 862 706 200

E-mail: ugzar@ornet.pl

Biuletyn: 510282751-N-2019

Pozycja: 510282751-N-2019

Strona WWW: www.zareby-kosc.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 605531-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00

Numer referencyjny: RGK.271.2.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00” Rodzaj i rozmiar prac do wykonania: - długość jezdni 1.614,00 mb i szerokość jezdni 5,0 m , - roboty przygotowawcze – pomiary, karczowanie zagajników, - roboty ziemne – profilowanie i zagęszczanie podłoża, formowanie i zagęszczanie nasypów, - podbudowy – warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1, 5/2 , podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 - nawierzchnie – warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – międzywarstwowe, - roboty wykończeniowe – pobocza - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

CPN główny przedmiot: 45233000-9Zaręby Kościelne Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.