Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej nr K120043

Gmina Bukowno - Urząd Miejski

Przebudowa drogi gminnej nr K120043 (ul. Kościuszki) od km 0+000,00 do km 0+990,00 (ETAP II) w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno

Data utworzenia: 2019-12-30T13:23:44.307

Data publikacji: 2019-12-30T13:36:21.62

Nazwa zamawiającego: Gmina Bukowno - Urząd Miejski

Ulica: ul. Kolejowa

Numer domu: 16

Numer mieszkania:

REGON: 27625748100000

Miejscowość: Bukowno

Kod pocztowy: 32-332

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 32 6 261 830

Fax: 32 6 261 844

E-mail: sekretarz@umbukowno.pl

Biuletyn: 510282818-N-2019

Pozycja: 510282818-N-2019

Strona WWW: www.umbukowno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 629528-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr K120043 (ul. Kościuszki) od km 0+000,00 do km 0+990,00 (ETAP II) w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno

Numer referencyjny:

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: „Przebudowa drogi gminnej nr K120043 (ul. Kościuszki) od km 0+000,00 do km 0+990,00 (ETAP II) w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno.” Opis przedmiotu zamówienia: - Przebudowa drogi (ulicy) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00 poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej. - Przebudowa istniejących skrzyżowań. - Przebudowa zjazdów. - Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych. - Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. - Wykonanie wyniesionego skrzyżowania. - Frezowanie istniejących nawierzchni jezdni. - Wykonanie nakładek asfaltobetonowych. - Rozbiórka części istniejących krawężników przy wyniesionym skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych. - Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych z zasilaniem fotowoltaicznym Szczegółowy zakres robót przedstawia projekt budowlany i przedmiar robót – załączony do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45233120-6Bukowno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.