Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Miła) w miejscowości Tenczynek, gmina Krzeszowice.

Data utworzenia: 2019-12-30T13:15:33.503

Data publikacji: 2019-12-30T13:27:40.593

Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Krzeszowicach

Ulica: Grunwaldzka

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

REGON: 52690800000000

Miejscowość: Krzeszowice

Kod pocztowy: 32-065

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 122 520 855

Fax: 122 520 802

E-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl

Biuletyn: 510282790-N-2019

Pozycja: 510282790-N-2019

Strona WWW: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,313263,2019.html

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 623889-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Miła) w miejscowości Tenczynek, gmina Krzeszowice.

Numer referencyjny: WIT.271.59.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Miła) w miejscowości Tenczynek, gmina Krzeszowice” obejmująca przebudowę drogi (działka ewid. nr 926 w m. Tenczynek) wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej publicznej (z ul. Jana III Sobieskiego). 2) Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: Załącznik nr 7 - STWiORB; Załącznik nr 8 – Dokumentacja tj. 8.1 - projekt budowlany, 8.2 - opis przedmiotu zamówienia, 8.3 – pomocniczy przedmiar robót; Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu robót oraz zebrania na własny koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 4) Zamawiający jest zainteresowany wyłącznie kompleksowym wykonaniem robót, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Krzeszowice Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.