Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

„Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121 - etap II”

Data utworzenia: 2019-12-30T10:39:19.74

Data publikacji: 2019-12-30T10:51:58.533

Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Ulica: ul. Żaglowa

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

REGON: 16837200000000

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-560

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Telefon: 583 205 100

Fax: 583 205 105

E-mail: drmg@gdansk.gda.pl

Biuletyn: 510282357-N-2019

Pozycja: 510282357-N-2019

Strona WWW: www.drmg.gdansk.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 620222-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121 - etap II”

Numer referencyjny: I/PN/202/2019/KW

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121 – w osiach 0 – 5 etap II i I wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Zakres rzeczowy zamówienia. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne związane z: a) wykonaniem przebudowy pomieszczeń zgodnie z projektem i uwagami podanymi poniżej, b) wykonaniem szybu windowego towarowego wewnętrznego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego, c) dostawą i montażem dźwigu towarowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego; d) dostawą i montażem okien oddymiających w osiach 5-6 o powierzchni oddymiania 105x105cm – 1 szt. oraz 120x120cm – 1szt. wraz z siłownikami i podłączeniem do systemu oddymiania i SSP; e) wykonaniem instalacji elektrycznych m. innymi: oświetlenia podstawowego, awaryjnego; gniazd wtykowych, przebudowa rozdzielnic, zasilania urządzeń technologicznych, instalacji piorunochronnej –odgromowej; f) wykonaniem instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pożarowej; sterowania oddymianiem; przyzywowej; telefonicznej; internetowej; telewizyjnej; telewizji przemysłowej; antywłamaniowej. g) wykonaniem, montażem i uruchomieniem kontroli dostępu wraz z podłączeniem do SSP, drzwi zamykających klatki schodowe oraz wszystkie prowadzące na zewnątrz budynku, h) przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan., gazowej, centralnego ogrzewania, i) wykonaniem instalacji hydrantowej, j) wykonaniem odwodnienia liniowego na długości ok. 55mb wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz rozebraniem i naprawą nawierzchni z kostki betonowej, k) wykonaniem i montażem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i grawitacyjnej, l) wykonaniem wentylacji mechanicznej wyciągowej za pomocą wentylatorów dwubiegowych z klapą zwrotną z instalacją elektryczną i niezbędnym sterowaniem we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i przyległych sanitariatach oraz pozostałych pomieszczeniach nie objętych wentylacją mechaniczną. Zastosować wentylatory o cichej pracy zakres głośności max 40 dBa, m) wykonaniem wszystkich niezbędnych robót i instalacji umożliwiających właściwe funkcjonowanie wszystkich systemów i instalacji w całym budynku, n) ociepleniem ścian zewnętrznych budynku z kolorystyką elewacji, o) nasadzeniem zieleni zgodnie z projektem gospodarki zielenią, p) budową wewnętrznej drogi pożarowej na terenie DPS; q) wymianą zadaszenia wiaty śmietnikowej.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Gdańsk Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.