Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przetarg nieograniczony na roboty instal

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole

Data utworzenia: 2019-12-30T09:30:00.35

Data publikacji: 2019-12-30T12:34:19.687

Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Ulica: ul. Ozimska

Numer domu: 19

Numer mieszkania:

REGON: 16155521000000

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-057

Państwo: Polska

Województwo: opolskie

Telefon: 77 443 57 36, 77 446 61 65

Fax: 77 443 57 39

E-mail: beata.klopotowska@um.opole.pl

Biuletyn: 510282631-N-2019

Pozycja: 510282631-N-2019

Strona WWW: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 620944-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole

Numer referencyjny: MZLK.2420.84.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 4.5 Na zakres robót objętych niniejszym zamówieniem składają się roboty konserwacyjne i usuwanie awarii, a w szczególności: a) wymiana odcinków instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub gazowej, b) wymiana trójników , kolanek i innych łączników instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, c) wymiana zaworów instalacji wodociągowej, d) wymiana armatury instalacji wodociągowej, e) wymiana urządzeń sanitarnych, f) wymiana podejść kanalizacyjnych, g) wymiana instalacji wodociągowej w mieszkaniach, h) wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, i) wykonanie izolacji pionów wodnych, j) czyszczenie wpustów podwórzowych, k) udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, l) naprawa studzienek, m) czyszczenie gajgerów, n) wymiana grzejników.

CPN główny przedmiot: 45300000-0Opole Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.