Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przetarg nieograniczony na sukcesywną do

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części. 1. Dostawa materiałów wodociągowych. 2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych

Data utworzenia: 2019-12-30T11:02:59.367

Data publikacji: 2019-12-30T12:06:30.717

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"

Ulica: Czysta

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

REGON: 93002106540000

Miejscowość: Sobótka

Kod pocztowy: 55-050

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 0-71 316 22 86

Fax: 0-71 316 22 93

E-mail: b.syposz@zgkimsobotka.pl, asia.horodyska@wp.pl

Biuletyn: 510282562-N-2019

Pozycja: 510282562-N-2019

Strona WWW: www.bip.zgkimsobotka.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 621993-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540244153-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?): zakład budżetowy

Nazwa nadana zamówieniu: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części. 1. Dostawa materiałów wodociągowych. 2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych

Numer referencyjny: DF 9/27/2019/09

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Dostawa materiałów wodociągowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowane towary muszą być zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną. Dla wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy przedłożyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, 1. Kształtki elektrooporowe: a. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego powinny posiadać kod kreskowy oraz zatopione w korpusie druty grzewcze. b. Piny spawne o średnicy 4,0mm. c. Kształtki powinny posiadać system zgrzewania automatycznego SmartFuse d. Brak grzania wstępnego we wszystkich średnicach e. Trójniki siodłowe monolityczne z obejmą dolną skręcaną na śruby. f. Mufy z gwintem mosiężnym z możliwością obrucenia gwintu po wykonaniu zgrzewu g. Wszystkie kształtki elektrooporowe maja być jednego producenta. 2. Kształtki żeliwne kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego (dopuszczalne z żeliwa szarego), 3. Zasuwy gwintowane tylko z żeliwa sferoidalnego, 4. Nawiertki przyłączeniowe typu NCS a. Odejścia z gwintem G1 1/4” i G2”. b. Montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90, 110, 125, 160, 225mm. c. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania. d. Kadłub, stopa i obejma nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS 400-15. e. Stopa i obejma w całości wyłożone gumą EPDM. f. Wiertło w całości wykonane ze stali nierdzewnej, dla odejścia 2” średnica 41 mm. g. Powstające w wyniku nawiercania wióry zostają uchwycone i zatrzymane wewnątrz wiertła. h. Trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej. i. Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż dwoma oringami i zabezpieczone uszczelką górną przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. k. Tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu. 4.1 Klucze teleskopowe poz. 28-29 tego samego producenta co nawiertki. 5. Nawiertki przyłączeniowe typu NWZ wykonane z żeliwa sferoidalnego 6. Zasuwy kołnierzowe pozycje od 469 do 477 mają być jednego producenta a. Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa o grubości min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji. b. Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy. c. Łożysko – podkładki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu d. Korpus, pokrywka - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 e. trzpień walcowany ze stali nierdzewnej f. uszczelnienie trzpienia –oringi (minimum 4) – strefa oringowa (strefa sucha) odseparowana od medium g. Uszczelka przeciwpyłowa – zabezpieczająca trzpień i oringi od góry h. klin - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM i. prosty przelot, bez przewężeń, bez gniazda j. śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową 7. Zasuwy kołnierzowe pozycja od 478 do 495 mają być jednego producenta a. Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4; b. Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15; F5 c. Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16; d. Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; e. Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; f. Zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, g. Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; h. Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; i. Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; j. Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; k. Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; l. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; m. Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, n. Możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500; o. Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; p. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; q. Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; r. Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, s. Przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; t. Certyfikat GSK RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument ,wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą 7.1 Obudowy teleskopowe poz. 287-299 tego samego producenta co zasuwy. 8. Hydranty nadziemne i podziemne poz. od 19 - 21 oraz 25-26 maja być jednego producenta a. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 , ciśnienie PN16, b. Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże O75 wg PN-M-51038:1991 c. Głębokość zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z kartą katalogową ( również dostępne inne długości hydrantów) d. Głowa, postawa, wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000, (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach) e. Kolumna – stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244 – (opcjonalnie żeliwna, ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej) f. Specjalny biały pasek fluorescencyjny na kolumnie w górnej części hydrantu odporny na rozpuszczalniki i korozję wykonany z żywicy alkidowej z zatopionymi mikrokulkami szklanymi. Odblaskowość zgodnie z normą EN 12899-1 g. Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, h. Tłoczek uszczelniający (zamykający) z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, i. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu j. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, k. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem, l. Kostka trzpienia – mosiądz wykonany metodą kucia m. Kształtownik – stal 1.0037 (S235JR) – 30x30x2 wg PN –EN 10219-2:2000 zabezpieczony antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna) n. Uszczelnienie górnego trzpienia 2 o-ringi EPDM, o. Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV p. Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badań ,przeznaczenie wg PN-EN14384:2009, PN-EN1074-6:2009 q. Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta r. Certyfikat GSK RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument ,wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań : s. Hydranty podziemne pełnożeliwne. Zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą , o grubości min.250 µm. Przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa. 9. Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem poz. 22-24 mają być jednego producenta: a. Przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100; b. Testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; c. Certyfikat CNBOP w Józefowie; d. Atest PZH Warszawa; e. Hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038; f. Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową; g. Głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy; h. Głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt; i. Hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; j. Nadziemna część kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej; k. Część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego; l. Ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. Grubości 250 µm; m. Konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy; n. Połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej; o. Tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; p. Siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie; q. Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; r. Uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz a. Mosiężnej tulei z o-ringami; s. Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; t. Rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania; u. Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; v. Kolor hydrantu : czerwony. w. Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 10. Łączniki kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego od jednego producenta Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe – dołączyć do oferty, Zamawiający wymaga, aby posiadały atesty dopuszczające stosowania w kontakcie z wodą pitną - dołączyć do ofert. 2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych Oferowane towary muszą być zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną. Dla rur PVC, PP, kształtek i armatury wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002. Rury i kształtki PVC do kanalizacji w ramach jednego producenta. Elementy studni kanalizacyjnych muszą stanowić komplet. WYKAZ MATERIAŁÓW ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Ilość dostarczonych materiałów zgodnie z załączonym zestawieniem, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku zmiany bieżących potrzeb, podyktowanych warunkami ekonomicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, I gatunku posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.

CPN główny przedmiot: 44163000-0Sobótka Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.