Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont dróg powiatowych nr 0599T na odci

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno-Jeziorko oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów

Data utworzenia: 2019-12-30T13:34:50.657

Data publikacji: 2019-12-30T13:41:35.177

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Ulica: ul. Wrzosowa

Numer domu: 44

Numer mieszkania:

REGON: 29108712000000

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-211

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 41 200 17 48

Fax: 41 344 51 45

E-mail: pzd@pzdkielce.pl

Biuletyn: 510282828-N-2019

Pozycja: 510282828-N-2019

Strona WWW: www.pzdkielce.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 550273894-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno-Jeziorko oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów

Numer referencyjny: PZD.26.83.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno-Jeziorko od km: 8+930 do km: 9+390 oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów od km: 1+507 do km: 3+357 w zakres w którego wchodzi m.in: - wycinkę samosiejek, - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu gr. 18 cm z doziarnieniem kruszywem gr. 10 cm, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, - wykonanie przepustów O40 i O50 na zjazdach z rur PP na ławie z kruszywa gr. 15 cm, - remont przepustu pod drogą O100, - mechaniczną ścinkę poboczy, - odmulenie istniejącego rowu drogowego o śr. gł. 30 cm; - umocnienie poboczy szer. 0,75 cm i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr. gr. 8 cm; - ustawienie barier ochronnych SP-05.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Kielce Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.