Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont drogi powiatowej nr 0332T na odci

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce-Borków.

Data utworzenia: 2019-12-30T10:22:42.907

Data publikacji: 2019-12-30T10:42:53.167

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Ulica: ul. Wrzosowa

Numer domu: 44

Numer mieszkania:

REGON: 29108712000000

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-211

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 41 200 17 48

Fax: 41 344 51 45

E-mail: pzd@pzdkielce.pl

Biuletyn: 510282325-N-2019

Pozycja: 510282325-N-2019

Strona WWW: www.pzdkielce.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 550273871-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce-Borków.

Numer referencyjny: PZD.26.80.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce-Borków od km: 7+570 do km: 7+690 i od km: 8+110 do km:8+680 oraz od km: 10+178 do km: 11+303 w zakres w którego wchodzi m.in: a) ułożenie siatki przeciwspękaniowej, b) wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości śr. 100kg/m2 dla ruchu KR-3; c) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3, d) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-3, e) wykonanie przepustów O40 na zjazdach z rur betonowych na ławie z kruszywa gr. 15 cm, f) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 15 cm i szer. 1,50 m, g) odmulenie istniejącego rowu drogowego o śr. gł. 30 cm. k) umocnienie poboczy szer. 1,5 cm i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr. gr. 12 cm, h) wykonanie oznakowania poziomego.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Kielce Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.