Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

„Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna w miejscowości Sędek, gmina Łagów” .

Data utworzenia: 2019-12-30T09:31:21.263

Data publikacji: 2019-12-30T10:19:53.373

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Ulica: ul. Wrzosowa

Numer domu: 44

Numer mieszkania:

REGON: 29108712000000

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-211

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 41 200 17 48

Fax: 41 344 51 45

E-mail: pzd@pzdkielce.pl

Biuletyn: 510282267-N-2019

Pozycja: 510282267-N-2019

Strona WWW: www.pzdkielce.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 550273844-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna w miejscowości Sędek, gmina Łagów” .

Numer referencyjny: PZD.26.79.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna w miejscowości Sędek na odc. od km: 3+400 do km: 5+750 w zakres w którego wchodzi m.in: a) wycinkę samosiejek, b) wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu gr. 20 cm z doziarnieniem kruszywem gr. 12cm, c) wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50kg/m2 dla ruchu KR-2; d) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-2, e) wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-2, f) wykonanie przepustów O50 na zjazdach z rur PP na ławie z kruszywa gr. 15 cm, g) montaż murków czołowych skrzydełkowych przepustu O50, h) mechaniczną ścinkę poboczy obustronnie śr. gr. 10 cm i szer. 1,00 m, i) odmulenie istniejącego rowu drogowego o śr. gł. 30 cm. k) umocnienie poboczy szer. 0,75 cm i zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym śr. gr. 10 cm.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Kielce Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.