Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Remont drogi powiatowej nr 2006K Szarów

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Remont drogi powiatowej nr 2006K Szarów – Kłaj - Proszówki w miejscowości Proszówki.

Data utworzenia: 2019-12-30T11:17:33.29

Data publikacji: 2019-12-30T11:46:17.89

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Ulica: ul. Limanowska

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

REGON: 85166525500000

Miejscowość: Nowy Wiśnicz

Kod pocztowy: 32-720

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 14 6128206

Fax: 14 6108481

E-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pl

Biuletyn: 510282505-N-2019

Pozycja: 510282505-N-2019

Strona WWW: www.pzd.bochnia.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 626448-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540258790-N-2019, 540258988-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 2006K Szarów – Kłaj - Proszówki w miejscowości Proszówki.

Numer referencyjny: ZP.271.26.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2006K Szarów - Kłaj - Proszówki w miejscowości Proszówki, na odcinku końcowym tej drogi łączącej się z DW nr 965 Zielona – Limanowa, o długości 490 mb wraz z wykonaniem: 1) frezowania profilującego; 2) wymiany podbudowy; 3) nowej nawierzchni profilowej i ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej; 4) poboczy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Nowy Wiśnicz Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.