Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.

Data utworzenia: 2019-12-27T13:51:17.133

Data publikacji: 2019-12-30T14:34:57.887

Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 65061400000000

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-064

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Telefon: 178 754 636

Fax: 178 754 634

E-mail: zampub@erzeszow.pl

Biuletyn: 510282977-N-2019

Pozycja: 510282977-N-2019

Strona WWW: http://bip.erzeszow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 605027-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540220151-N-2019, 540222130-N-2019, 540226741-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.

Numer referencyjny: CZ-A.271.94.269.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej, budowa piłkochwytów na wysokość powyżej 2,2 m, przebudowy przyłączy: gazowego, kanalizacji deszczowej i energetycznych wraz z oświetleniem obiektu na działce nr ewid. 619, obręb 206 w Rzeszowie. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 02-02-2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane wraz z dostawami niezbędnych materiałów i urządzeń w zakresie: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo - gumowej o wymiarach 42,00 x 20,45 m wraz z podbudową, - budowa drenażu, - budowa piłkochwytów, - przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej oraz przyłącza gazowego, - przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej, - przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych w tym zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej, - budowa oświetlenia boiska, - budowa utwardzeń terenu, - wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych - dostawa i montaż wyposażenia boiska - przeniesienie istniejącej altany, - roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - realizację wymagań gestorów sieci wynikające z zapisów wydanych warunków technicznych i uzgodnień branżowych, - po stronie Wykonawcy leży pokrycie kosztów związanych z: wyłączeniami eksploatacyjnymi czynnych urządzeń, przerwami w dostawie mediów i usług, dopuszczeniami do pracy na sieciach gestorów, płatnym nadzorem gestorów sieci nad wykonywanymi robotami. - realizację zapisów z Decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11-12-2017 r. znak: OS-I.7123.1.211.2017.PC wydanej zamiennie w miejsce decyzji znak: OS-I.7123.1.138.2016.PC z dnia 17-08-2016 r., - realizację zapisów zaktualizowanych warunków zabezpieczenia istniejących urządzeń znak: L.dz. RE1/RM/5/646/2019 z dnia 05-06-2019 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.

CPN główny przedmiot: 45212200-8Rzeszów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.