Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Roboty utrzymaniowe na lewym wale Wisłok

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Roboty utrzymaniowe na lewym wale Wisłoki na terenie Nadzoru Wodnego Mielec.

Data utworzenia: 2019-12-30T11:57:57.33

Data publikacji: 2019-12-30T12:06:57.233

Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Ulica: Hanasiewicza

Numer domu: 17B

Numer mieszkania:

REGON: 36830257500000

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Telefon: +48 (17) 853 74 00

Fax: +48 (17) 853 64 21

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Biuletyn: 510282563-N-2019

Pozycja: 510282563-N-2019

Strona WWW: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 608267-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Roboty utrzymaniowe na lewym wale Wisłoki na terenie Nadzoru Wodnego Mielec.

Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.123.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w zakresie utrzymania obiektów hydrotechnicznych czasowo piętrzących wodę na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle Nadzoru Wodnego Mielec. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - Wykonanie dodatkowych zamknięć na wlocie do śluzy na lewym wale Wisłoki w km 18+167, 18+373, 20+925 w m. Podleszany i w km 21+379 w m. Książnice, gm. Mielec Część 2 - Remont ubezpieczeń śluz wałowych lewego wału Wisłoki w km 17+245 i w km 21+989. Przedmiot zamówienia obejmuje prace ziemne, rozbiórkowe oraz montaż zastawek.

CPN główny przedmiot: 45246400-7Rzeszów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.