Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Utwardzenie placu postojowego

Gmina Wiślica

Utwardzenie placu postojowego

Data utworzenia: 2019-12-30T09:36:57.263

Data publikacji: 2019-12-30T11:03:25.033

Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica

Ulica: ul. Okopowa

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

REGON: 55173400000000

Miejscowość: Wiślica

Kod pocztowy: 28-160

Państwo: Polska

Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 41 369 09 00

Fax: 41 369 09 01, 41 379 21 28

E-mail: urzad@ug.wislica.pl

Biuletyn: 510282386-N-2019

Pozycja: 510282386-N-2019

Strona WWW: www.wislica.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 632741-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Utwardzenie placu postojowego

Numer referencyjny: OR.271.8.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Utwardzenie placu postojowego przy drodze dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice dz. Nr 406/2, 411/5 Obejmująca swoim zakresem wykonanie: - Warstwy wyrównawczej AC 11 z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR1, - Warstwy ścieralnej AC 11S z betonu asfaltowego grubość 4 cm dla KR1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3) Projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ. UWAGA !!!! Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót - Załącznik Nr 6 należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Wiślica Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.