Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie placu rekreacyjnego w m Jedli

Gmina Jedlicze

Wykonanie placu rekreacyjnego w m. Jedlicze-Borek na dz. o nr ew.2406/3-II Etap

Data utworzenia: 2019-12-30T08:21:36.75

Data publikacji: 2019-12-30T16:04:49.99

Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlicze

Ulica: Rynek

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

REGON: 37044055400000

Miejscowość: Jedlicze

Kod pocztowy: 38-460

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Telefon: 134 352 207

Fax: 134 352 025

E-mail: majerska@jedlicze.pl

Biuletyn: 510283126-N-2019

Pozycja: 510283126-N-2019

Strona WWW: www.jedlicze.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 610333-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie placu rekreacyjnego w m. Jedlicze-Borek na dz. o nr ew.2406/3-II Etap

Numer referencyjny: RP.271.4.18.2019.MŻM

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu rekreacyjnego w m. Jedlicze -Borek na dz. o nr ew.2406/3 –etap II. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu rekreacyjnego w m. Jedlicze-Borek na dz. o nr ew.2406/3 w zakresie: • Geodezyjne wytyczenie miejsca montażu urządzeń. • Dostawa i montaż bujaczka kucyk – 1 szt. • Dostawa i montaż bujaczka traktor – 1 szt. • Piaskownica – 1 szt. • Pająk – 1 szt. • Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (mata przerostowa) – 140 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego SIWZ. Uwaga ! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPN główny przedmiot: 43325000-7Jedlicze Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.