Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Wykonywanie remontów nawierzchni bitumic

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu mieszankami mineralno-bitumicznymi, na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1 Fabryczna, Część nr 2. Zadanie 2 Psie Pole, Część nr 3. Zadanie 3 Krzyki, Część nr 4. Zadanie 4 Stare Miasto i Śródmieście

Data utworzenia: 2020-01-24T11:34:15.62

Data publikacji: 2020-01-24T13:16:54.557

Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Ulica: ul. Długa

Numer domu: 49

Numer mieszkania:

REGON: 15014200000000

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-633

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 0-71 3559076

Fax: 0-71 3734906, 3550866

E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl

Biuletyn: 510014565-N-2020

Pozycja: 510014565-N-2020

Strona WWW: bip.zdium.wroc.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 626041-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu mieszankami mineralno-bitumicznymi, na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1 Fabryczna, Część nr 2. Zadanie 2 Psie Pole, Część nr 3. Zadanie 3 Krzyki, Część nr 4. Zadanie 4 Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXU/EEDD/255/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Zakres przedmiotu umowy: 1) remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, kamiennych jezdni i chodników wykonywane: a) mieszankami mineralno bitumicznymi na gorąco, b) mieszankami mineralno bitumicznymi na gorąco z Recyklera, c) mieszankami mineralno asfaltowymi bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczaniem mechanicznym czopowanie ubytków w technologii na gorąco lub na zimno, d) mieszankami mineralno bitumicznymi w technologii Patchera, oraz roboty towarzyszące: e) regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej, f) wymiana krawężnika betonowego, g) regulacja krawężnika kamiennego, h) rozebranie nawierzchni bitumicznej, i) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, 9/11, j) wykonanie podbudowy tłuczniowej, k) wykonanie podbudowy bitumicznej, l) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia, m) mechaniczna ścinka poboczy, n) wzmocnienie poboczy, o) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej, p) remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań, q) regulacja wysokościowa włazu kanałowego, r) regulacja wysokościowa studzienki ściekowej, s) regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych, t) wykop mechaniczny lub ręczny, u) rozebranie i ustawienie obrzeży betonowych. 2) roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego (inne niż ubytki) wyceniane na bieżąco wg potrzeby, 3) opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie na oddzielne zlecenie zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, w przypadkach znacznych utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, np. gdy roboty będą się odbywać na skrzyżowaniu ulic lub konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego

CPN główny przedmiot: 45233141-9Wrocław Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.