Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Nadleśnictwo Piotrków udzielone zamówienie publiczne na remont drogi leśnej przeciwpożarowej

Nadleśnictwo Piotrków

Remont drogi leśnej przeciwpożarowej nr 34 w leśnictwie Łazy w oddziałach leśnych: 69, 69A, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83

Data utworzenia: 2019-12-30T12:10:46.777

Data publikacji: 2019-12-30T12:40:18.303

Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Piotrków

Ulica: Łęczno

Numer domu: 101

Numer mieszkania:

REGON: 59001915200000

Miejscowość: Sulejów

Kod pocztowy: 97-330

Państwo: Polska

Województwo:

Telefon: 446 451 840

Fax: 446 451 860

E-mail: piotrkow@lodz.lasy.gov.pl

Biuletyn: 510282648-N-2019

Pozycja: 510282648-N-2019

Strona WWW: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_piotrkow/zamowienia_publiczne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 617571-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa nadana zamówieniu: Remont drogi leśnej przeciwpożarowej nr 34 w leśnictwie Łazy w oddziałach leśnych: 69, 69A, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83

Numer referencyjny: NZ.270.1.5.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem inwestycji jest remont drogi leśnej przeciwpożarowej nr 34 w leśnictwie Łazy w następujących oddziałach leśnych: 69, 69A, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83. Całość zamierzenia obejmuje remont konstrukcji nawierzchni drogi i dostosowanie jej do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych. Remont polegać będzie na utwardzeniu istniejącej drogi poprzez wykonanie warstwy górnej z mieszanki kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 12 cm, i 0/31,5 mm gr. 6 cm zamkniętej mieszanką grysową 2/8 mm gr. 2 cm całość łącznej grubości 20 cm. Powierzchniowe odwodnienie korony zapewnią spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe odprowadzone będą do odtworzonych rowów trójkątnych. Przedmiotowa droga leśna o nr inw. 220/12 posiada długość L= 1 570 m. Odcinki przeznaczone do remontu posiadają łączną długość 860 m.

CPN główny przedmiot: 45111200-0Sulejów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.