Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

remont magazynu nr 1 polegający na wymi

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

remont magazynu nr 1 polegający na: wymianie okien i wykonaniu nowej opaski wokół magazynku w Archiwum Próbek Geologicznych w Leszczach.

Data utworzenia: 2019-12-30T11:27:31.797

Data publikacji: 2019-12-30T11:37:00.437

Nazwa zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: ul. Rakowiecka

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

REGON: 00033213300000

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-975

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 4592313

Fax: 22 4592023

E-mail: ewa.kucinska@pgi.gov.pl

Biuletyn: 510282488-N-2019

Pozycja: 510282488-N-2019

Strona WWW: www.pgi.gov.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 619107-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): Instytut badawczy

Nazwa nadana zamówieniu: remont magazynu nr 1 polegający na: wymianie okien i wykonaniu nowej opaski wokół magazynku w Archiwum Próbek Geologicznych w Leszczach.

Numer referencyjny: NZP-240-117/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - załączniku nr 1 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 1 a do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; - załącznik nr 1 b do SIWZ - Kosztorys ofertowy - wykonanie okien w magazynie nr 1 oraz wykonanie nowej opaski wokół magazynku; - załącznik nr2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

CPN główny przedmiot: 45213220-1Warszawa Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.