Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Gmina Wągrowiec udzielone zamówienie publiczne na przebudowę drogi gminnej

Gmina Wągrowiec

Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare - Łukowo

Data utworzenia: 2019-12-30T14:00:26.233

Data publikacji: 2019-12-30T14:31:08.927

Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

Ulica: ul. Cysterska

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

REGON: 54805700000000

Miejscowość: Wągrowiec

Kod pocztowy: 62-100

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 67 26 80 800

Fax: 67 26 80 803

E-mail: wagrow@wokiss.pl

Biuletyn: 510282965-N-2019

Pozycja: 510282965-N-2019

Strona WWW: www.bip.gminawagrowiec.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 627456-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540257699-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare - Łukowo

Numer referencyjny: IGP.271.2.5.2019.DR

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Miejsce realizacji zamówienia: Brzeźno Stare działka ewidencyjna nr: 126, 118 obręb geodezyjny Brzeźno Stare, Łukowo działki ewidencyjna nr: 11, 52, 186, 187 obręb geodezyjny Łukowo Gmina Wągrowiec. 3. Zakres robót obejmuje: Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 215516 P Brzeźno Stare – Łukowo na odcinku o długości 3,111 km i szerokości 5,00 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m oraz zjazdów do nieruchomości. Zakres robót obejmuje w szczególności: - wykonanie robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz roboty ziemne, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - rozebranie podbudowy i wykonanie poszerzeń na całym odcinku drogi (do 5 m w przekroju drogowym i 6 m w przekroju ulicznym), - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego - montaż bariery energochłonnej - wykonanie czterech peronów autobusowych, - wykonanie chodnika, - przebudowę zjazdów do posesji i pól, - wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, - inne prace towarzyszące prawidłowemu i pełnemu wykonania niniejszego zadania. Podstawowe parametry projektowanej drogi: - klasa drogi – „D” - prędkość projektowana Vp = 40 km/h - szerokość jezdni: 5,00 m (przekrój drogowy) - kategoria ruchu – KR-2 - zjazdy projektowane: szerokość nie przekraczająca szerokości jezdni, skosy 1:1 - szerokość poboczy – 2 x 0,75 m. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45233220-7Wągrowiec Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.