Dzisiaj jest: 27.5.2022, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Przetarg na legalizację ciepłomierzy w Olsztynie

Dodano: 4 lata temu Czytane: 270

Oferta przetargowa na usługi w zakresie legalizacji ciepłomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, ogłasza przetarg nieograniczony na: Legalizację ciepłomierzy – 81 szt.

Termin realizacji zamówienia: 21.09.2018 r. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą należy odebrać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 17 (na pisemny wniosek istnieje możliwość przesłania specyfikacji pocztą e-mail).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4000 zł na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 12154010722001501156740001, najpóźniej do dnia 14.06.2018 r. do godz. 930.
Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 14.06.2018 r. do godz. 930 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9, pok. nr 2 w dniu 14.06.2018 r. o godz.1000 .

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.