Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Przetarg na remont instalacji c.o. w Pucku

Dodano: 4 lata temu Czytane: 321

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z wymianą elementów sieci doprowadzającej ciepło do ogrzania lokali mieszkalnych budynków będących w zasobach SMLW w Pucku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku ul. A. Majkowskiego 2,
tel./fax. 58 774-34-10 ogłasza przetarg nieograniczony na poniższe zadanie:

Wymiana elementów sieci doprowadzającej ciepło do ogrzania lokali mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Leśnej 12 i Leśnej 6A w Helu

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz warunki jakie powinni spełniać oferenci zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zainteresowani mogą zakupić materiały przetargowe w cenie 50,00 zł + VAT za specyfikację w siedzibie Spółdzielni (sekretariat od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 15:00).


Przetarg odbędzie się 10 lipca 2018 r. w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck, ul. Majkowskiego 2 (świetlica) o godz. 10:00.

Przed przystąpieniem do przetargu najpóźniej do 9 lipca 2018 r. należy wpłacić wadium na rachunek Spółdzielni Nr 54 1160 2202 0000 0000 6194 6651 w Banku Millennium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja przetargowa.

Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck ul. Majkowskiego 2 (sekretariat) najpóźniej do 10 lipca 2018 r. do godz. 9:30.

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od jej złożenia.

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Przetarg nie odbywa się na zasadach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.