Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Dodano: miesiąc temu Czytane: 32

Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Łańcuta położonych w Łańcucie przy ulicy Polnej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanychstanowiących własność Gminy Miasta Łańcuta, a oznaczonych jako działki: 6027/6 o pow. 1.5471 ha i 6027/10 o pow. 1.0681 ha, objętych księgą wieczystą nr RZ1A/00023570/7 położonych w Łańcucie przy ul. Polnej. Cena wywoławcza nieruchomości sprzedawanych położonych w terenie obiektów produkcyjnych składowych i magazynowych oznaczonym symbolem P/U, działki nr:
  1. 6027/6 o pow. 1.5471 ha wynosi 2 011 230,00 zł, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w kwocie 201 123,00 zł,
  2. 6027/10 o pow. 1.0681 ha, wynosi 1 388 530,00 zł, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w kwocie 138 853,00 zł,
Obszar ten to teren inwestycyjny, który został utworzony z zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”, to jest Strefa Aktywności Gospodarczej. Przedmiotowe działki stanowić będą ofertę inwestycyjną dla przyszłych inwestorów, dedykowane w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Teren działek płaski, regularny, w części wydłużony. Działki z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej Posiadają dostęp do drogi publicznej

Do ceny sprzedaży działek będzie doliczony podatek VAT 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu, najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łańcuta, prowadzony w PKO Bank Polski S.A. Nr 62 1020 4391 0000 6502 0195 3918. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali nr 27 (I piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. W tytule przelewu należy wpisać numer działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mieniem Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (I piętro) w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem 17 24 90 409 i mailowo pod adresem: nieruchomosci@um-lancut.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu uczestnikom przetargu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.