Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Roboty budowlane elewacyjne

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 40

Spółdzielnia Mieszkaniowa PARKITKA w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane elewacyjne naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie 

ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane elewacyjne

  1. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 21, 21A.
  2. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 49, 49A,49B
  3. Naprawa osłon balkonowych i elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Łódzka 29, kl. I, II, III, IV.
Termin realizacji zamówienia od 04.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Informacje o warunkach  jakie należy spełnić  zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są do pobrania  w Administracji Osiedla „Parkitka” w Częstochowie przy ul. Okulickiego 49, tel. 34 3225954, w okresie od 15.06.2022 r. w godzinach od 10:00-14:00, bądź drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy administracja@parkitka.pl  Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z opisem „Roboty budowlane elewacyjne” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA”, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12, 42-200 Częstochowa w terminie do 24.06.2022 r.

Warunkiem udziału w przetargu będzie udokumentowana wpłata wadium w wysokości 5.000 zł za każdy budynek.  Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.  Nr rachunku bankowego Spółdzielni: ING B.Ś.S.A. O./Cz-wa  46 1050 1142  1000 0005 0167 3388 tytułem: wadium przetarg na roboty budowlane elewacyjne oraz adres budynku. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny. W postępowaniu stosujemy preferencje krajowe. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 28.06.2022 r. odrębnie dla każdego budynku, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie lub drogą elektroniczną.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.