Dzisiaj jest: 10.8.2022, imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Najem nieruchomości zabudowanej budynkiem

Dodano: tydzień temu Czytane: 28

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
tel. 52 52 57 828, 693 559 899
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na najem

na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni 569,84 m2, położonej w Toruniu

przy ul. Gregorkiewicza 3, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 84/2 o powierzchni 0,1377 ha, obręb 0018, KW TO1T/00121864/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.
Wywoławcza stawka czynszu wynosi 15 000,00 zł netto.

Wadium w kwocie: 55 350,00 zł należy wnieść w formie przelewu pieniężnego w terminie do 16.08.2022 r. na konto bankowe Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy
nr 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008.

Za datę wpłaty uważa się dzień ujawnienia środków pieniężnych na ww. rachunku bankowym.
Szczegółowych informacji o nieruchomości oraz o warunkach przetargu udziela Dział Nieruchomości tel. 52 52 57 828, 693 559 899.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Oddziale Regionalnym AMW w Bydgoszczy, a także opublikowano na stronach internetowychb www.amw.com.pl w dniach od 04.08.2022 r. do 18.08.2022 r.
Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy
85-915 Bydgoszcz - ul. Gdańska 163a
tel.: (+48 52) 525 78 05 - fax: (+48 52) 525 78 25
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl - www.amw.com.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.