Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Remont płyt balkonowych i balustrad w budynku mieszkalnym

Dodano: rok temu Czytane: 72

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ochota w Warszawie ogłasza przetarg na remont płyt balkonowych i balustrad w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ulicy Gorlickiej 2

Zarząd WSM „Ochota”zawiadamia, że w dniu 22.08.2022 r. o godz. 16.25 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na remont płyt balkonowych i balustrad w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Gorlickiej 2.

Materiały przetargowe można otrzymać, drogą elektroniczną po wcześniejszym wysłaniu wiadomości z prośbą o SIWZ na adres ajachimowicz@wsmochota.com.pl lub sekretariat@wsmochota.com.pl do dnia 19.08.2022 r. do godz. 14:00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:  p. Andrzej Jachimowicz tel. (22) 572 -89-44

Do przetargu może przystąpić oferent, który

  • jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • nie podlega wykluczeniu z postępowania
  • posiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • wpłacił wymagane wadium
  1. Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem remont płyt balkonowych i balustrad w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Gorlickiej 2 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 22.08.2022 r. do godz. 15.00.
  2. Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 22.08.2022 r.
  3. Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.08.2022 r. o godz. 16:25  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17, II p. sala konferencyjna.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd WSM "OCHOTA"

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.