Dzisiaj jest: 2.3.2024, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Wynajem lokalu użytkowego nr 6A w Łodzi

Dodano: rok temu Czytane: 433

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów w Łodzi zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego nr 6A w pawilonie nr 87 przy ulicy Lipiec Reymontowskich 7 o powierzchni 39,00 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi

ul. Wici 1
ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego nr 6A

w pawilonie nr 87 przy ul. Lipiec Reymontowskich 7 o pow. 39,00 m2

 

Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie

 • a) dane oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, dane kontaktowe),
 • b) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej działalności,
 • c) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 600,00 - zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),
 • d) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach lokalu,
 • e) akceptację stanu technicznego lokalu stwierdzonego przy jego oględzinach.
Wadium - 800,- zł.
 1. Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 19 października 2022 r.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.
 3. Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać pracownikowi kasy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 do dnia 20 października 2022 r. do godz. 17:00.
 4. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2022 r.
 5. Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 6. Kontrahent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia Go przez Spółdzielnię o wynikach przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

 • prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,
 • prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,
 • możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.
Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymonta w Łodzi przy ul. Traktorowej 23 A, tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu: 42 613 08 28.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.