Dzisiaj jest: 9.12.2022, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Wymiana wylewek cementowych na tarasach

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 20

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na wymianę wylewek cementowych na tarasach i wymianę balustrad tarasowych na nierdzewne w budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Wolizaprasza do złożenia ofert na wymianę wylewek cementowych na tarasach i wymianę balustrad tarasowych na nierdzewne w budynkach przy ul. Poniatowskiego 28 i Wałowa 3A (18 tarasów na każdym budynku) będących w zasobach Administracji Osiedla nr 3.

Zakres robót obejmuje między innymi:
  • demontaż i montaż nowych balustrad tarasowych ze stali nierdzewnej AISI 316 wg opracowanego projektu wraz z naprawą uszkodzeń elementów betonowych konstrukcji budynku po zdemontowanych balustradach,
  • demontaż starych nawierzchni i obróbek blacharskich, odbudowa uszkodzonych elementów i wykonanie warstw spadkowych, montaż obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonanie wylewki cementowej wraz z impregnacją, naprawa uszkodzeń elementów betonowych i spodów płyty wraz z ich pomalowaniem.
Prace należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną robót budowlanych, projektem wymiany balustrad oraz normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w budownictwie.

Termin wykonania w/w robót remontowych nie później niż do 30.09.2023 r.

Wadium w wysokości 1 tys. zł. Na każdy z budynków , należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty.

Istnieje możliwość złożenia ofert cząstkowych.

Wszelkie niezbędne materiały do złożenia oferty, tj.: formularze ofertowe, zgłoszenie udziału w przetargu, specyfikacja techniczna znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli pok. 207 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wewn. 205.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną robót budowlanych ( w załączeniu) oraz z projektem wymiany balustrad dostępnym w biurze Administracji Osiedla Nr 3, tel. 15 810 98 11.

Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli z dopiskiem „Wymiana wylewek cementowych na tarasach i wymiana balustrad tarasowych w budynkach przy ul. …………………………………………………”  w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.