Dzisiaj jest: 22.2.2024, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku

Dodano: rok temu Czytane: 88

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE w Radomiu ul. Wyścigowa 19 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Radomiu

Radom, dnia 10.03.2023r.
    

OGŁOSZENIE

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Radomiu. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 48 385 74 01 wew. 126 i wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. 
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki tel.  669 444 020, e-mail: l.kawecki.@ ustronie.radom.pl 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 30.03.2023r. do godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 31.03.2023r. o godz. 10:00 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).
Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.