Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Wykonanie doraźnego remontu elewacji budynków wielorodzinnych

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 55

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie doraźnego remontu elewacji budynków wielorodzinnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie doraźnego remontu elewacji budynków wielorodzinnych

przy ul.  Sztolniowej 20AB, 22AB, 26AB, 26CD, 28AB, 40CD
i Jana Karskiego 19AB, 21AB, 29AB, 33A, 33BC w Rybniku –  Boguszowicach
Termin wykonania robót do:  31.10.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w terminie do dnia  20.06.2024 r.,  do  godz.  14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2024 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Spółdzielnia przewiduje negocjacje cenowe, które odbędą się w dniu przetargu  tj.  21.06.2024 r.  o  godzinie  9:30.
Wadium w wysokości:  5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.  

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  

Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 

Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr  rachunku  34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.