Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie remontu dachów

Dodano: miesiąc temu Czytane: 49

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów na budynkach mieszkalnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów

o łącznej powierzchni 972,00 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
położonych  w:
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 EF – 324,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 HI – 324,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 LŁ – 324,00 m2.
Termin wykonania zadania:  do 31.10.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w  terminie  do  dnia  11.07.2024 r.,  do  godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2024 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Spółdzielnia przewiduje negocjacje cenowe, które odbędą się w dniu przetargu  tj. 12.07.2024 r. o godzinie 9:30.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie  Spółdzielni  przy  ul.  Kubsza  12,  pok.  nr  32  w Wodzisławiu  Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 
Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.