Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wykonanie przebudowy i rozbudowy wiat śmietnikowych

Dodano: miesiąc temu Czytane: 53

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i rozbudowy wiat śmietnikowych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadań:

ZADANIE NR 1. 
  • Przebudowa i rozbudowa wiat śmietnikowych zlokalizowanych w Rybniku-Niedobczycach przy  ul.  Bocznej 11  i   ul.  Bocznej 15.

ZADANIE NR 2. 
  • Wykonanie, dostawa i montaż drzwi do wiaty śmietnikowej zlokalizowanej w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14.
Termin wykonania zadań: 31.10.2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w  terminie  do  dnia  11.07.2024 r.,  do  godz.  1400.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2024 r., o godz. 1000, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 
Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 
Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.