Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rewalu

Dodano: 3 lata temu Czytane: 538

Gmina Żyrardów oferuje do sprzedaży nieruchomości w Rewalu

Gmina Żyrardów
oferuje do sprzedaży

Gmina Żyrardów oferuje do sprzedaży nieruchomość w Rewalu, ul. Klifowa dz. ewid. 323/1, 323/2, 323/3 oraz 323/4
Rewal, ul. Klifowa
dz. ewid. 323/1, 323/2, 323/3 oraz 323/4

Rewal do sprzedania Działka o nr ewid. 323/1, o powierzchni 2251 m2, położona przy ul. Piastowskiej 21

dz. ewid. 323/1

Działka o nr ewid. 323/1, o powierzchni 2251 m2, położona przy ul. Piastowskiej 21, zabudowana jest budynkiem wczasowym, wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i częściowo podpiwniczonym. W budynku znajduje się 10 pokoi wczasowych, łazienka, sanitariaty, korytarze oraz weranda. Powierzchnia użytkowa budynku wczasowego „Sielanka” wynosi 171,20 m2.

Rewal nieruchomość na sprzedaż

Rewal "Sielanka" I kondygnacja
Rewal "Sielanka" II kondygnacja
Rewal "Sielanka" poddasze
dz. ewid. 323/2
Działka o nr ewid. 323/2, o powierzchni 200 m2, położona przy ul. Piastowskiej – działka niezabudowana, stanowiąca drogę, od lat 70-tych ubiegłego wieku jest częścią dużej posesji obejmującej tereny przyległe. Działka ewid. 323/3 stanowi całość gospodarczą z działkami: 323/1, 323/3 oraz 323/4.
Przez działkę przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej - ustanowione na rzecz spółki „Wodociągi Rewal” (na czas nieoznaczony i nieodpłatnie) prawo służebności przesyłu.

Rewal nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż w Rewalu

Sprzedaż nieruchomości w Rewalu

dz. ewid. 323/3
Działka o nr ewid. 323/3, o powierzchni 1093 m2, położona przy ul. Klifowej 28, zabudowana jest budynkiem wczasowym, wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. W budynku znajduje się 18 pokoi wczasowych, łazienka, sanitariaty, korytarze oraz ganek. Powierzchnia użytkowa budynku wczasowego „Fala” wynosi 314,60 m2.

Rewal działka o nr ewid. 323/3, o powierzchni 1093 m2, położona przy ul. Klifowej 28, zabudowana jest budynkiem wczasowym

Rewal ośrodek wczasowy Fala II kondygnacja

Rewal osrodek Fala poddasze
dz. ewid. 323/4
Działka o nr ewid. 323/4, o powierzchni 2349 m2, położona przy ul. Piastowskiej 23, zabudowana jest budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 69,00 m2

Rewal działka o nr ewid. 323/4, o powierzchni 2349 m2, położona przy ul. Piastowskiej 23, zabudowana jest budynkiem gospodarczym

Rewal sprzedaz nieruchomosci mapa

PRZETARG
PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
Gminy Miasto Żyrardów

Gmina Żyradów ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rewalu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rewalu ogłoszony przez Gmine Żyrardów
Poz. 1, 2 - I przetarg;
Przetarg odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 29 grudnia 2016 r. (t.j. czwartek) o godz. 12.00. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 23 grudnia 2016 r., przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów Bank: PKO Bank Polski, Nr 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. Wpłata wadium za pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Żyrardów w określonym wyżej terminie, tj. najpóźniej w dniu 23 grudnia 2016 r.
Cenę nabycia, uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość, pomniejszoną o wpłacone wadium, należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto Urzędu Miasta Żyrardowa. Za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu.
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług - VAT 23 % - proporcjonalnie od osiągniętej wartości niezabudowanej dz. ewid. 323/2.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Żyrardowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 35, tel. (46) 858-15-00 wew. 584 lub (46) 858-15-84, e-mail: mtabaczewska@zyrardow.pl.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.