Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na dostawę systemu informacji geograficznej w Jastrzębiu-Zdroju

Dodano: rok temu Czytane: 51

Oferta przetargowa na dostawę i wdrożenie systemu informacji geograficznej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informacji geograficznej (GIS) dla terenu, na którym działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. i infrastruktury zarządzanej przez przedsiębiorstwo wraz z usługą utrzymania sytemu w okresie 36 miesięcy od zakończenia wdrożenia Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „System informacji geograficznej (GIS) dla PGWiR S.A.”
Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia4.09.2018 r. do godz. 900 Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu4.09.2018 r. o godzinie 905 .
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: - Aneta Wilk – tel. 32/ 47 630 75 wew. 106, - Agata Lerke – tel. 32/ 47 630 75 wew. 106, - Andrzej Sokół – tel. 32/ 47 630 75 wew. 121.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:- swobodnego wyboru ofert, - uznania, że przetarg nie dał rezultatu, - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.