Dzisiaj jest: 22.3.2019, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Przetarg na usługi remontowo – konserwacyjne w Piotrkowie Trybunalskim

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 53

Oferta przetargowa na usługi napraw remontowo-konserwacyjnych i usuwania awarii w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UL. BELZACKA 66

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii i dokonywaniu napraw remontowo – konserwacyjnych w zakresie robót wod.–kan., centralnego ogrzewania i gazowych w latach 2019 – 2022 w zasobach i na terenach administrowanych przez Piotrkowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Piotrkowie Tryb.

Termin realizacji zamówienia lata 01.012019 – 31.12. 2022 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł+23% VAT=123,00 zł (wpłata na konto PEKAO S. A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub RAIFFEISEN POLBANK 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Zakład Konserwacyjno - Remontowy tut. Spółdzielni tel. 44 649 78 52 wew. 32 lub kom. 605100433.

Oferty, na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG- roboty instalacyjne” w terminie do dnia 25.10.2018 r. godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój Nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

  • wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł, w przypadku złożenia oferty na jeden zakres robót wadium w wysokości: 2.000,00 zł
    na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub RAIFFEISEN POLBANK 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033

  • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.

O wyborze oferty decydować będą wskaźniki do kosztorysowania, okres obowiązywania stawki roboczogodziny, termin płatności i udzielona gwarancja.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferentów, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.