Dzisiaj jest: 22.3.2019, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Przetarg na usługi w zakresie dezynsekcji w Piotrkowie Trybunalskim

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 45

Oferta przetargowa na świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. BELZACKA 66

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE:
DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI, DERATYZACJI

 
 
Szczegółowe informacje oraz wymogi przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w administracji „35 – Lecia” ul. Belzacka 66 w godz. od 8°° do 13°°
Termin obowiązywania umowy od 01.12.2018 do 31.11.2022.
Bliższych informacji udziela Administracja „35 – Lecia” ul. Belzacka 66 tel.44 649-78-52 wew. 24 lub Administracja „Centrum” ul. Jagiellońska 7 tel. 44 647-61-22.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Usługi DDD” w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66 pok. 5 w terminie do dnia 24.10.2018 roku do godz.14ºº.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  • wpłacenie wadium w wysokości: 2.000,00 zł na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub RAIFFEISEN POLBANK 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.
Zamawiający poinformuje pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Kryteria oceny oferty:
  • cena usługi,
  • okres gwarancji,
  • okres obowiązywania zaoferowanej ceny,
  • termin płatności.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia złożenia oferty.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.