Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na wykonanie odwodnienia i drenażu w Dzierżoniowie

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 61

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie wykonania odwodnienia i drenażu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ponownie zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 2 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia i drenażu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 2 w Dzierżoniowie na podstawie projektu budowlanego”. 

Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
W oferowanej cenie należy uwzględnić:
Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 21 stycznia 2019r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-17.
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta winna zawierać:
ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
kopię polisy OC na rok bieżący
kosztorys ofertowy
zaświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
wypis z ewidencji działalności gospodarczej
wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
referencje
Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.