Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na roboty ogólnobudowlane w Oleśnicy

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 43

Oferta przetargowa na roboty ogólnobudowlane w w zasobach SM „Zacisze” w Oleśnicy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

Świadczenie usług w zakresie drobnych robót ogólnobudowlanych w zasobach SM „Zacisze”.

1.    W ofercie należy podać:
•    Stawkę roboczogodziny ( R ) i składniki cenotwórcze ( Ko, Z, Kz ).
•    Aktualny wyciąg wygenerowany z CEiDG.
•    Ogólną charakterystykę firmy tj. zatrudnienie, czy firma jest płatnikiem podatku VAT, zakres świadczonych usług, referencje itp.
•    Oświadczenie oferenta, że nie zalega z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i ZUS
•    Aktualna polisa ubezpieczeniowa firmy.
2.    Szczegółowy tryb przetargu określony jest w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”.
3.    Pisemne oferty, zawierające podane powyżej informacje należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5; w pok. 103 do dnia 23.01.2019 r. do godz. 9:30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2019r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej w siedzibie SM „Zacisze” ( I piętro ) ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy.
4.    Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, pok. 112, tel. 071 798 20 37 lub 38.
5.    Obecność oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
6.    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.