Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Żorach

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 50

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem przykanalika kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dostawa zestawu hydroforowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika kanalizacji sanitarnej os. Ks. Władysława 14 kl. B,G, os. Korfantego 15 kl. A,B.

Zadanie II. Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach os. Korfantego 3, 4, 15 kl. A,B.

Zadanie III. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego os. Ks. Władysława 5.


 
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2019 r. 
Składanie ofert do 17.01.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – remont przykanalika, kanalizacji, montaż zestawu hydroforowego”.

Nie otwierać przed dn. 17.01.2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości:

Zadanie I. 1.000,00 zł, Zadanie II. 2.000,00 zł, Zadanie III. 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 50,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.