Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na roboty remontowe budynków w Rzeszowie

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 59

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie remontu elewacji budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:

bud. Podwisłocze 8 - elewacja zachodnia i część wschodniej

bud. Podwisłocze 18 - elewacja zachodnia i część wschodniej

bud. Podwisłocze 34 - elewacja wschodnia

bud. Podwisłocze 40 - elewacja wschodnia i część zachodniej

bud. Rejtana 22 - elewacja wschodnia

 

Przewidywany zakres robót:

ciśnieniowe mycie elewacji,

impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,

doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają

uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,

dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi.

Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].

Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-„przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m² w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży.”

Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 31 stycznia br. do godz. 10ºº.

Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 11.02.2019 r.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
(w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.