Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w Ustce

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 47

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z wymianą wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce,
76-270 Ustka,
ul. Grunwaldzka 10,
tel. /059/8144-081, fax /059/ 8144-082,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz wybudowanie instalacji c. w. u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 33A w Ustce.
Pożądany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2019r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. prowadzą swoją działalność na rynku budowlanym minimum 3 lata,
2. spełnią wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. udzielą 3 letniej gwarancji na roboty budowlane, licząc od dnia końcowego odbioru.
Dopuszcza się możliwość składania ofert: obejmujących całość zamówienia.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 7 500 zł do dnia 29.01.2019r.
do godz. 9:30.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.01.2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
Ofertę opatrzoną własnoręcznym podpisem oferenta lub przedstawiciela osób prawnych
uprawnionego do jej reprezentowania, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej
wg poniższego wzoru:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, 76 – 270 Ustka
„ Wymiana wewnętrznej instalacji wod - kan oraz wykonanie instalacji c.w.u. + cyrkulacji
w bm przy ul. Grunwaldzkiej 33A w Ustce ”

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
1. cena ofert – 80%
2. wiarygodność i doświadczenie – 20%
Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smkorab.pl

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.