Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na dostawę wodomierzy w Ustce

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 64

Oferta przetargowa na dostawę wraz z montażem wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce,
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10,
tel. /059/8144-081, fax /059/ 8144-082,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i wymianę wodomierzy „zimnej i ciepłej” wody oraz dostawę i wymianę wodomierzy „zimnej wody” wraz z montażem wodomierzy „ciepłej wody z modułem odczytu radiowego w zespole budynków będących w zasobach Sp-ni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce.

Wymagany termin wykonania zamówieni a: → nie później niż do 30.11.2019r.,
mając na uwadze, że:
a) prace w budynkach, wymienionych w załącznikach nr 1 do SIWZ, należy wykonywać zgodnie
z przedstawionym w ofercie wstępnym harmonogramem prac (zał. nr 1 do oferty),
b) prace w budynkach wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, należy ściśle dostosować do postępu
prac remontowych mających na celu doprowadzenie c.w.u. do mieszkań z firmą wykonującą prace.

Harmonogram prac przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
prowadzą swoją działalność na rynku budowlanym minimum 3 lata,
 spełnią wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 udzielą 5-letniej gwarancji na wodomierz i moduł radiowy,

Dopuszcza się możliwość składania ofert: obejmujących całość zamówienia
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 800 zł
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia: 29.01.2019r. do godz. 10:30
Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 29.01.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni.
Ofertę opatrzoną własnoręcznym podpisem oferenta lub przedstawiciela osób prawnych
uprawnionego do jej reprezentowania, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej
wg poniższego wzoru:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, 76 – 270 Ustka
„ Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody
wraz z montażem wodomierzy ciepłej wody z modułem odczytu radiowego w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Korab” w Ustce”
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
1. cena ofertowa za wymianę/montaż wodomierzy – 70%
2. cena ofertowa za odczyty wodomierzy – 10%
3. wiarygodność i doświadczenie – 20%
Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smkorab.pl

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.