Dzisiaj jest: 28.7.2021, imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Przetarg na przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w Suwałkach

Dodano: 3 lata temu Czytane: 172

Oferta przetargowa na roboty budowlane dotyczące przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na: przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w zasobach Administracji Osiedla Północ II.

Termin realizacji zamówienia: roboty budowlane i elektryczne: do dnia 30.04.2019 r., roboty sanitarne: do dnia 31.05.2019r.
Ustala się łączne wadium w wysokości 10.800 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.
Kryterium oceny ofert – cena.
Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 68.
Materiały przetargowe udostępnione zostają bezpłatnie.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2019r. o godz. 1015 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.
Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Przetarg na przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w Suwałkach

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.