Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na roboty malarskie w Piotrkowie Trybunalskim

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 51

Oferta przetargowa na roboty malarskie w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UL. BELZACKA 66

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH KLATEK SCHODOWYCH, PIWNIC, PRALNI, SUSZARNI I WIATROŁAPÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH PRZY ULICACH: GARBARSKIEJ 23/25 BL. 6, SIENKIEWICZA 21, WYSOKIEJ 8 BL. 24 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (KAŻDY Z W/W BUDYNKÓW STANOWI ODRĘBNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA).

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r. (terminy wykonania prac na poszczególnych budynkach zostaną określone w umowie).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł.+23% VAT=123,00 zł (wpłacić na konto PEKAO S. A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BGŻ BNP PARIBAS S.A. 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Zakład Konserwacyjno - Remontowy tut. Spółdzielni tel. 044 6497852 wew. 32 lub kom. 605100433.

Oferty na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROBOTY MALARSKIE” w terminie do dnia 30.01.2019 r. godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój Nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

- wykupienie specyfikacji,

-  wpłacenie wadium w wysokości: 2.500,00 zł na każde zadanie określone w zamówieniu na konto PEKAO S.A. o/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BGŻ BNP PARIBAS S.A. 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033,

- złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.

O wyborze oferty decydować będzie cena ryczałtowa, termin płatności, gwarancja oraz dostarczone referencje od poprzednich zamawiających.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferentów, którzy złożyli oferty.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

Nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy powoduje przepadek wadium.

 PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.